Zarządzanie pobieraniem należności

Accueil de Numento

Stwórz nową kolekcję

Na stronie głównej kliknij na przycisk „Stwórz kolekcję”

Proponujemy Państwu wybór predefiniowanej kolekcji

Usuń kolekcję

  1. Wybierz kolekcję z listy i kliknij przycisk.

  2. Kliknij „OK” w oknie potwierdzenia, aby usunąć swoją kolekcję z listy.

UWAGA: Pozycje z Twojej kolekcji nie zostaną trwale usunięte z komputera, do nazwy kolekcji zostanie dodana prosta tylda.

Aby trwale usunąć swoją kolekcję, przejdź do folderu „Dokumenty/Numento2” i ręcznie usuń folder z nazwą swojej kolekcji.