Importowanie wtyczek ze złączy internetowych

Niektóre bazy danych online pozwalają na pobieranie rekordów (Książki, Muzyka, filmy…)

Kliknij na poniższy przycisk, aby otworzyć okno importu stron internetowych

../../_images/btn_import_from_web.png

Dostępne są 2 metody wyszukiwania:

1 - Wyszukiwanie według słów kluczowych

../../_images/dialog_import_from_web.png

Możesz wyszukiwać swoje pozycje w internetowych bazach danych, wprowadzając słowa kluczowe, a następnie uruchamiając wyszukiwanie. Na podstawie wyników wybierz żądane elementy, a następnie pobierz je i dodaj do swojej kolekcji.

Aby wyszukiwać i odzyskiwać elementy za pomocą słów kluczowych :

Wybierz kategorię (Wideo, Muzyka, Książki, Komiksy lub Gry wideo) oraz bazę danych. Wpisz jedno lub więcej słów kluczowych. Gdy wyniki będą dostępne, wybierz jedną lub więcej pozycji i kliknij „Dodaj”

2 - Wyszukiwanie według kodu kreskowego

Uruchom aplikację online z QrCode, który możesz czytać za pomocą swojego smartfona

../../_images/qr_code_app.png

Wskazówka

Jeśli QrCode jest zbyt mały, kliknij na niego, aby go powiększyć

Otwórz okno importu Numento 2

Zeskanuj swój kod kreskowy

W Numento 2 pojawi się kod kreskowy i rozpocznie się wyszukiwanie

Ostrzeżenie

Niestety, bardzo niewiele baz danych posiada idealnie kompletną listę kodów kreskowych (Amazon jest najbardziej kompletną, ale niestety zablokowaną we Francji)

Niektóre kody kreskowe pozostaną niewykrywalne.

Ponieważ nasz system jest bardzo elastyczny, zintegrujemy inne złącza, gdy tylko będą one dostępne w postaci sterownika PLC