Wydrukuj kolekcję

Numento 2 pozwala na drukowanie list zgodnie z szablonem HTML Dostępne są szablony 2

  • Prosta lista

  • Lista z obrazem

Możliwe jest dostosowanie tego wyświetlania poprzez edycję kodu HTML. Dlatego do wykonania tej operacji konieczna jest minimalna znajomość HTML i CSS (forum może pomóc w tym zadaniu).

../../_images/print_dialog.png

Odbywa się to w 4 krokach

  • Stwórz plik tekstowy na swoim komputerze.

  • Skopiuj referencyjny kod HTML szablonu Numento do schowka.

  • Wklej ten kod do swojego pliku.

  • Wybierz ten plik w momencie drukowania.