Włączenie aplikacji za pomocą programu BitDefender Antivirus

BitDefender zawiera system zabezpieczeń, który chroni foldery przed nieautoryzowanymi aplikacjami. Przy próbie otwarcia projektu w aplikacji „Write Error” pojawi się komunikat.

Zezwolenie na złożenie wniosku w sekcji „Bezpieczne akta”

  • Przejdź do sekcji „Funkcje ochronne”

  • Przejdź do „Bezpiecznych plików”

  • Przejdź do „Dostęp do aplikacji”

  • Pozwólcie na zgłoszenie!